SUPERM_logo

Polityka Prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, jest SuperM sp. z o.o., ul. Nagietkowa 4, 32-005 Niepołomice, NIP: 6762544256.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo: biuro @ superm.pl
 • pisemnie: SuperM sp. z o.o., ul. Nagietkowa 4, 32-005 Niepołomice, NIP: 6762544256

Będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – o ile zostaną nam udostępnione. Są to dane które podali Państwo w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej.


Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej lub zapisania się na Newsletter.


Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego zawartego na naszej witrynie, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.
 • przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.
 • przesyłania Państwu zamówionego Newslettera – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia usług dla Państwa interesujących,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii: dostawcy usług internetowych, hostingodawcy oraz dostawcy obsługi poczty e-mail. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach ściśle związanych z realizacją zawartych z Państwem umów i przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • kontaktu z Państwem w odpowiedzi i w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi –do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,


Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo:

 • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania. W przypadku braku podania numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.

Polityka cookies
Strona https://superm.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 •  

W związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej gromadzimy informacje dotyczące Twojej aktywności na platformie. Przetwarzamy te dane w celu analizy Twojego zachowania na Stronie internetowej. Twoje dane osobowe, takie jak adres IP lub inne identyfikatory, oraz informacje pozyskiwane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Dodatkowo, celem przetwarzania jest optymalizacja korzystania ze strony internetowej, czyli dostosowanie wyświetlanych treści do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez rozpoznanie urządzenia w celu odpowiedniego dostosowania strony.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, który obejmuje analizę aktywności użytkowników oraz preferencji w celu ciągłego doskonalenia funkcjonalności i świadczonych usług. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, udostępniając je przy wejściu na Stronę internetową. Przechowywać będziemy Twoje dane osobowe do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Dodatkowe informacje na temat możliwości zarządzania plikami cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej, którą używasz.

Przy użyciu większości popularnych przeglądarek masz możliwość sprawdzenia, czy na Twoim urządzeniu zapisano pliki cookies, a także usunięcia istniejących plików cookies oraz zablokowania instalacji nowych w przyszłości, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na innych witrynach.

Aby zapewnić, że niniejsza Polityka prywatności zawsze odpowiada aktualnym wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w jej treści. To prawo obejmuje także sytuacje, gdy konieczne są modyfikacje Polityki prywatności w celu uwzględnienia nowych lub zmienionych usług świadczonych przez naszą firmę.